relíquies


A la vida, l'essencial és fer judicis a priori sobre totes les coses. Sembla ser, en efecte, que les masses s'equivoquen i els individus sempre tenen raó. Cal evitar deduir-ne unes regles de conducta: no és necessari haver de formular-les per tal de seguir-les. Solament hi ha dues coses: l'amor de tota mena amb tota classe de noies i la música de Nova Orleans o de Duke Ellington. La resta hauria de desaparèixer, car la resta és lletja i les poques pàgines de demostració d'això que segueixen pouen tota la seva força del fet que la història és totalment verídica, atès que me l'he inventada de cap a peus. La seva realització material pròpiament dita consisteix essencialment en una projecció de la realitat, en una atmosfera esbiaixada i escalfada, sobre un pla de referència ondulat irregularment que presenta distorsió. Com hom pot veure és un procediment del tot confessable, si és que n'hi ha.

Nova Orleans,
10 de mar de 1946.

Preàmbul a L'escuma dels dies, de Boris Vian.